Sağlık bilgi platformuı - 28 Mayıs 2024, Salı

Güvenli anestezi hayati önem taşıyor

Güvenli anestezi hayati önem taşıyor

“Türkiye’de 5 bin anestezi uzmanı bulunuyor. Ancak bu sayı Avrupa ülkelerine göre son derece yetersiz kalmaktadır.”

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Başkanı Prof. Dr. Hülya Bilgin, anestezinin ameliyatlardaki riskleri azaltmakta hayati önem taşıdığını söyledi. Dr. Bilgin, güvenli anestezi koşullarının oluşmasında ekip çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

DEĞİŞMEYEN İLKE “HASTA GÜVENLİĞİ”

TARD Başkanı Dr. Hülya Bilgin, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Kongresi (TARK) kapsamında yaptığı açıklamada anestezinin 5500 yıllık geçmişi bulunduğuna işaret ederek şu bilgileri paylaştı:
“170 yıl önce temelleri atılan modern anestezinin bugünkü uygulayıcıları olan bizlerin gündemimizdeki en önemli madde, her zaman olduğu gibi ‘hasta güvenliği’dir. Anestezi üstün çaba ve fedakarlıklarla günümüzde modern tıp sanatında hak ettiği yeri alma konusunda dev adımlar atmaya başlamıştır. Anestezideki her gelişme cerrahi sanatında, dolayısıyla insan sağlığının geliştirilmesinde yeni ufuklar açmaya devam edecektir.”

“ANESTEZİNİN ÖNEMİ YETERİNCE BİLİNMİYOR”

“Türkiye’de anestezinin önemi yeterince bilinmemekte, bu nedenle de anestezi uzmanları da hak ettiği değeri görmemektedir. Temel olarak anestezi, ağrıya karşı zaferin bir özetidir. Günümüzün cerrahi gelişmeleri, anestezinin desteği ile insanlığın hizmetindedir; cerrahinin doğasındaki dayanılmaz acı, güncel anestezi uygulamaları ile aşılabilmektedir. Ancak günümüzde anestezi, sadece ağrıya karşı kazanılmış bir zafer değil, aynı zamanda perioperatif bakımda da en başarılı olacağına inanılan bilim dalıdır. Anestezistler kardiyopulmoner resüsitasyon, ağrı yönetimi, yoğun ve palyatif bakım ve beslenme ünitesi bakımına kadar pek çok alanda önemli görevler üstlenir. Anestezi uzmanlarının birer hekim oldukları unutulmamalıdır. Bir kardiyolog ya da genel cerrahi uzmanı gibi 6 yıllık tıp fakültesi mezunudur ve sonrasında Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında en az 4 yıl (Eylül 2014 sonrasında ise 5 yıl) ihtisas yapmış uzman doktordur. Üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen ve bu bilgi ve becerisi ile hastanın ameliyat sürecini güvenle geçirerek sağlığına kavuşmasına olanak sağlayan kişidir. Türkiye’de yaklaşık 5.000 anestezi uzmanı bulunmaktadır ve bu rakam Avrupa ülkelerine göre son derece yetersizdir. TARD olarak anestezi uzmanları ve uzmanlık öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve Türkiye’de sunulan anestezi hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

PERİOPERATİF BAKIM (AMELİYAT DÖNEMİ BAKIMI)

Anestezi uzmanı hastayı yalnız uyutmakla değil, aynı zamanda uyandırmakla da görevlidir. Bunun için hastanın ameliyatta verilen ilaçların etkisinden kurtulması, ameliyattan sonra da ağrı duymaması ve sağlıklı kalması için gerekli bakım ve tedavilerin hazırlıklarını yapar ve bunları uygulatır. Hasta ameliyathaneye teslim edildiği andan odasına iade edilene kadar anestezi uzmanlarının sorumluluğundadır.
Hastanın operasyon öncesi hazırlanması, cerrahi için anestezinin uygulanması, ameliyat bittiği anda anestezinin sonlandırılması ve eski fonksiyonlarını kazanana kadar hastanın tedavisi ve bakımının yapılmasına perioperatif bakım denir. Perioperatif bakımın amacı, cerrahi müdahalenin hasta için en güvenli halde, en az riskle ve operasyondan yüksek yarar sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle ameliyat öncesi hasta hazırlığının hastayı koruyucu önemi vardır, hangi anestezi yöntemleriyle en güvenilir alanda kalınacağına ameliyat öncesi dönemde karar verilir. Bu yüzden anestezi uzmanı, tıp literatüründeki yeni tanımlamada ameliyat dönemi (perioperatif) bakım uzmanı olarak da tanımlanır.”

AMELİYAT ÖNCESİ NELER SORGULANIR? 

  • Daha önce geçirilen ameliyatlar
  • Sigara ve alkol kullanımı
  • Alerjik öyküsü
  • Daha önceki anestezi tecrübesi
  • Ailesel anestezi öyküleri
  • Kronik hastalıklar
  • Kullanılan ilaçlar

İYİ SONUÇ İÇİN DOĞRU BİLGİ GEREKİR

“Kusursuz bir uygulama için hasta hakkında eksiksiz bilgi sahibi olmak önemlidir. Bunun için de hastaların doğru bilgiler aktarmaları gerekir. Bunun yanı sıra ameliyat öncesinde ve sonrasında bir dahiliye uzmanı gibi hastanın tüm sistemleri muayene edilir. İster genel anestezi, isterse de bölgesel anestezi uygulanacak olsun, hastalardan en az 6 saat süre ile aç kalmaları, her hangi bir yiyecek/içecek almamaları istenir. Doktor tarafından kesilmediği sürece düzenli kullandıkları ilaçları çok az miktarda su ile almalarına genellikle izin verilir. Anestezi uygulanan hastalar doktorları izin verinceye kadar ağızdan gıda ya da içecek almamalı, 24 saat boyunca motorlu taşıt kullanmamalı, kıymetli evrak imzalamamalıdırlar.”

ANESTEZİ İÇİN ÖZEL SAYILAN HASTALAR

“Bazı hastalar anestezide özellikli durum sınıflamasına girer. Bunlar; şeker hastaları, tiroit bezi hastalığı olanlar, akciğer hastaları, alerjik hastalığı olanlar, uykuda solunum durması olanlar, obezler, kas hastalığı, böbrek ve karaciğer hastaları, nörolojik hastalığı olanlar, yaşlı hastalar, kanser hastaları, psikiyatrik hastalıkları olanlar, erken doğanlar ve yeni doğan dönemindeki ilk 28 günlük bebeklerdir.”

“NARKOZU KALDIRAMADI” İNANIŞI TARİHE KARIŞIYOR!

“Ameliyatlar yaklaşık 170 yıldır anestezi ile yapılıyor. Ameliyat tekniklerinin gelişmesi anesteziyolojideki gelişmeler ile mümkün olmuştur.  Günümüzde artık ilaç dozları o kadar iyi hesaplanabilir ve hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilir duruma gelmiştir ki eskiden, yanlış da olsa ‘narkoz fazla geldi’, ‘narkozu kaldıramadı’ olarak tanımlanan durumların oluşması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Hastanın yaşamsal fonksiyonlarının izlendiği ileri teknoloji ürünü monitörler ve anestezi cihazları ile uzay üssüne benzeyen modern ameliyathanelerde, güvenli anestezi uygulamaları mümkün olmaktadır.”

TARD 50’nci Kongresi (TARK 2016) ile ilgili haberlere aşağıdaki başlıklardan ulaşılabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz