Sağlık bilgi platformuı - 13 Haziran 2024, Perşembe

Mevzuat

Gıda güvenliği, coğrafi işaret ve ekonomi

Prof. Dr. Nevzat Artık’ın değerlendirme yazısını ekte bilgilerinize sunuyoruz: Coğrafi Ürünler  Zirvesi 28-29 Nisan 2017  tarihinde Ankara’da yapıldı.ATO’nun Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenlediği  toplantıya Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği...

BES’te yönetmelik değişikliği

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili esasları dü enleyen iki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili iki yönetmelik yayımlandı. 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönetmelikler “Bireysel Emeklilik...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Memişoğlu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Selami Albayrak’ın yerine Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Prof. Dr. Selami Albayrak’tan görevi devralarak 6 Ekim günü yeni...

Dişhekimleri yönetmeliğe tepkili

Yeni yönetmeliğin, yeni bir özel sağlık kuruluşu açılmasını neredeyse imkânsızlaştırdığı ve var olanların da çalışmalarını zorlaştırdığı öne sürülüyor. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ve dişhekimleri odaları başkan ve yöneticileri “Ağız ve Diş...

İlaç krizinin eğişinden dönüldü

Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki bir protokole göre yürütülen ilaç uygulama sistemi tıkanmanın eşiğinden döndü. İlaç temini konusunda alışılagelen uygulamaya devam edilmesi sağlandı. Sorun çözülmüş olmasına...