Sağlık bilgi platformuı - 30 Mayıs 2024, Perşembe

Her gün 31 sağlıkçı şiddete uğruyor

Her gün 31 sağlıkçı şiddete uğruyor

Hastanelerde şiddete uğrayanlar arasında başı hekimler çekiyor, Sonra sırasıyla hemşireler, idari personel ve güvenlik personeli geliyor. Sözlü şiddet en sık görüleni. Ardından tartaklanma, yumruklama ve aletle yaralanma geliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de her gün 31 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Bakanlığın beyaz kod verilerine göre son 4 yılda toplam 38 bin 253 şiddet başvurusu yapıldı.

Beyaz kod Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi için kurulan bir sistem.

Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama (TCK Madde 86-87) tehdit (TCK Madde 106) ve hakarete (TCK Madde 125) maruz kalma durumu şiddet olarak tanımlanıyor. Hekimler 113 numaralı danışma hattını arayarak ya da beyaz kod internet sitesinden uğradıkları şiddetin bildirimini yapabiliyor.
ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI?

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası”nın “Hekime Yönelik Şiddet Nasıl Önlenir?” Çalıştayı’nın anket sonuçlarına göre sağlıkçılara yönelik şiddette 10 temel faktör etkili oluyor.

ŞİDDETE YOL AÇAN FAKTÖRLER

1. Sağlıkta Dönüşüm Programı
2. Sağlık çalışanları siyasi iktidar tarafından hedef gösterilmesi
3. Toplum eğitim düzeyinin düşük olması
4. Sağlık çalışanları hakkında medyada çıkan olumsuz, yalan haberler ve yorumlar
5. İletişim becerilerinde yetersizlik
6. Yetişmiş insan gücü ve fizik kapasite yetersizliği
7. Aşırı iş yükü ve iş doyumsuzluğu ve tükenmişlik
8. Toplumsal nedenler ve şiddete eğilimin artması
9. Şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin yetersizliği ve etkin güvenlik önlemlerinin alınamaması
10. Çalışma ortamı ve mimari yapılanmanın uygunsuzluğu

HANGİ TİP ŞİDDET DAHA YAYGIN?

Anket sonuçlarına göre hekimlerin yüzde 45,3’ü sözlü şiddete uğruyor. Tartaklama ve yumruklanma oranı yüzde 34.8’i buluyor. Aletle yaralanma ise 11.7 oranında. Hekimlerin şiddete uğrama oranı 45.6. Hemşireler yüzde 35.14, idari personel yüzde 11.29, güvenlik elemanları ise yüzde 7.94 oranında şiddete uğruyor.

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Aynı anketi yanıtlayan hekimler sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için şu tedbirlerin alınması konusunda birleşiyor:

1. İletişim becerileri eğitimi verilmeli.
2. Hizmet sunumunun talebi karşılayacak düzeye getirilmeli.
3. Hukuki destek verilmeli.
4. Güvenlik önlemlerinin etkinleştirilmesi sağlanmalı.
5. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine özen gösterilmeli.
6. Şiddete karşı caydırıcı yasal önlemlerin alınmalı,
7. Yazılı ve sözlü medyanın doğru haber yapması sağlanmalı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz