Sağlık bilgi platformuı - 21 Temmuz 2024, Pazar

Terörle Mücadele Akademisi kurulmalı

Terörle Mücadele Akademisi kurulmalı

Terörle bilimsel yöntemlerden yararlanılarak mücadele edilmesi için bir akademi kurulması önerildi.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hamit Hancı, Türkiye’de terörle mücadelenin kalitesinin arttırılması, bilimsel yöntemlerle etkinliğinin geliştirilmesi, alanda çalışanlarla, bilimsel olarak araştırma yapanların bir araya gelerek bilgilerin paylaşılması için bir  akademi kurulması gerektiğini söyledi.

Terörle Mücadelenin tamamen tarafsız bir şekilde ele alarak bir beyin fırtınası yapılıp, bir akademi modeli oluşturulması gerektiğinin altını çizen Hancı, “ Yaşanan iç ve dış gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Terörle Mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak artık bir terörle mücadele konsepti oluşturmamız gerekmektedir. İç ve dış politikaların oluşturulmasında ülke menfaatlerinin korunması temel hedef olarak alınırken; bu politikaların Terörle Mücadeleyle uyum içerisinde gelişmesini sağlamak, bu kapsamda tüm kurumların işbirliği içinde çalışmasını temin etmek asli amaç olmalıdır” dedi.

Böyle bir konsept için; farklı disiplinlerden bilim insanları ile farklı meslek alanlarından uzmanların bir araya getirilecekleri bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Hamit Hancı, “Bu kurulda yer alacak kişiler liyakat esasına göre belirlenmeli, liyakat sahibi olanların siyasi-dini-dünyevi farklılıkları zenginlik kabul edilerek, bu kurulda görev almalarına engel olmamalıdır. Beyin fırtınası, serbest çağrışım ve özgür düşünme yoluyla elde edilecek çıktıların, Sağduyulu bilimsel analizlerle uygulamaya geçmesi sağlanmalıdır. Kurul çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak tespit, görüş ve diğer sonuçların, mevcut idarenin uygulamalarına ters düşmesi durumunda, idareyle uyumlu olması yönünde herhangi bir müdahale söz konusu olmamalıdır. Benzer bir bilim kurulu, EGM Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı TUBİM e bağlı olarak çalışmaktadır.”

ADLİ BİLİMLERDEN FAYDALANILMALI

Adli bilimlerin 116 alt alanı olduğunu söyleyen Adli Bilimciler Derneği Başkanı Hancı, “Bu alanlardan terör konusunda da yararlanılabilir. Kurulun oluşumunda Teoloji , Güvenlik, Yöneylem, Jeostrateji, Ekonomi, Enerji, Hukuk,Adli Sinergoloji, Adli Jeopolitik, Sosyoloji, psikoloji, Adli Tıp ve  adli bilimler gibi pek çok alandan uzmanlardan yararlanarak kurumsal bir yapı oluşturulmalıdır. Ülkemizde her türlü uzman mevcut olup, esas sorun organizasyondadır. Mevcut kurum direk Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışabilir. Terör le ilgili narkoterör , siber terör, siyasal terör, algı operasyonu, fuhuş, tıbbi istihbarat, KBRN terörü, canlı bomba analizleri , terör istihbaratı gibi pek çok alanda çalışma yapılmalıdır. Akademi nin resmi görevliler ayağında, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Muhafaza ve Orman Muhafaza gibi güvenlik birimleri yanı sıra, İstihbarat, dışişleri, sağlık, diyanet, maliye birimleri de yer almalıdır. Bilimsel ayağı ise akademisyenlerden oluşmalıdır. Tıp, Fen, Mühendislik ve sosyal bilimler alanlarından bilim insanlarının, laboratuvarlar ve diğer teknik imkânlarla donatılmış bir merkezde, yapacakları özgün çalışmalar, Terörle mücadele de ülkemizin elini sağlamlaştıracaktır. Yakın süreçte kurulması düşünülen Milli DNA Bankası da bu Akademi ye bağlanabilir. Strateji Geliştirme ve Uzman Personel yetiştirme görevleri olacak akademi Y.Lisans ve Doktora eğitimleri de verebilir.” diye konuştu.

Algı Araştırmaları Merkezi (ALARM) kilit öneme sahip

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı böyle bir akademinin içerisinde günümüz koşulları düşünüldüğünde algı yönetimi ile ilgili bir merkezin bulunmasının da çok önemli olduğunu belirtti. Hancı, “Akademisyen-Yazar Sefer Darıcı tarafından projelendirilen ve Adli Bilimciler Derneği bünyesinde ilk kuruluşu yapılan Algı Araştırmaları Merkezi (ALARM) toplumun terör olaylarına bakışı ve teröre karşı güç birliğinin geliştirilmesinde hayati önemi vardır. Algıları yönetmek bu anlamda geleceğin güvenli Türkiye’sinin inşa edilmesinde de fayda sağlayacaktır” dedi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz