Sağlık bilgi platformuı - 28 Mayıs 2024, Salı

Endometriozis tedavisi ameliyat mı ilaç mı?

19 Ağustos 2016
Endometriozis tedavisi ameliyat mı ilaç mı?

Ağrılı bir hastalık olan endometriozis tedavisinde mecbur kalınmadıkça ameliyata başvurulmaması gerektiği belirtiliyor.

Üreme çağındaki kadınları etkileyen, halk arasında çikolata kisti hastalığı olarak bilinen endometriozis; rahim iç duvarı (endometrium) dokusunun alt karın bölgesindeki (pelvis) organlara yerleşmesiyle oluşan kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Tek şikayetin ağrı olduğu durumlarda ilaç tedavisinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen

Endometriozis&Adenomyozis Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Taner Usta, endometriozis konusunda bilgi verdi.

“Tek şikayetin ağrı olduğu durumlarda ilaç tedavisi tercih edilmelidir. İlaçların ağrıdaki başarı şansı %60-80 arasında değişir. Medikal tedavinin başarısız olduğu, ilaç tedavisini tolere edemeyen veya büyük yumurtalık-çikolata-kisti (4 cm ve üzeri) olan hastalarda ameliyat düşünülebilir. Fakat kisti olup çocuk sahibi olmak isteyen hastalar söz konusu olunduğunda tedavi seçenekleri konusunda çok daha dikkatli davranılması ve tedavinin buna göre şekillendirilmesi gerekir.”

AĞRILI ADET GÖRENLERDE TANI ZOR

“Ağrılı bir hastalık olan endometriozisin yüzeysel, endometriotik (çikolata kisti) ve derin infiltran olarak 3 ana patolojik tipi vardır. Özellikle her ay adeit döneminde ağrı çeken genç kızlar (adölesanlar) tanısı en çok atlanan grubu oluşturuyor. son yıllarda sağlanan gelişmelerle endometriozis tedavisinde birçok seçenek oluşturuldu. Klasik medikal tedaviler olarak; ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları, progestinler, oral yolla; dienogest vs, intramüsküler yol; Medroksi Progesteron Asetat, intrauterin yol (Rahim İçi Araç/İlaçlı Spiral), GnRH agonistleri vardır.”

TEDAVİSİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR

“Endometriozis’e yönelik tedavi yöntemlerinde sadece kadın doğum hekimlerine değil, diğer branşlarda çalışan hekimlere de görev düşüyor. Hayati tehlike oluşturmayan bir hastalıktır, fakat tedavi edilince yaşam kalitesinde ciddi iyileşmeler görülür. Bu bakımdan endometriozis semptomlarına tüm hekimlerin tam olarak hakim olmaları, hastaları bilgilendirmeleri ve ilgili merkezlere yönlendirmeleri farkındalığın artmasına önemli katkı sağlar.”

DOĞUM YAPABİLİRLER Mİ?

“Endometriozis tanısı konan kadınların çoğu doğurgandır ve normal yollarla bebek sahibi olabilirler Minimal veya hafif seviyede endometriozisli hastalarda yumurtlamayı artırıcı ve kolaylaştırıcı tedaviler ve aşılama ile doğurganlık arttırabilir. Orta ve ağır endometriosizi olan ve ameliyat tedavisiyle yanıt alamayan hastalarda ise tüp bebek yöntemi en etkilidir.”

ENDOMETRİOZİSİN KISIRLIKLA İLGİSİ VAR MI?

“İnfertilitesi (kısırlık) olan kadınların sadece %30-50’sinde endometriozis tanısı vardır. Uzun klinik tecrübeler ve deneysel araştırmalara rağmen endometriozis’in patogenezi ve yönetiminde hala pek çok belirsizlik var. Yanlış bilgilerin yaygınlığı moral açıdan olumsuz etki yapabiliyor.

İnfertilite ve endometriozis ile ilgili de doğru bilinen yanlışların başlıcaları şunlar:

  • Endometriozis’i olan tüm kadınlar infertilite problemi yaşamaz. Bu kadınların %30-50’inde endometriozis tanısı vardır ve infertilite gelişiminde rol alan mekanizmalarında karmaşıklık görülür.
  • Minimal-hafif endometrozise sahip hastalardan belirgin pelvik anatomik bozukluğu veya tubal tıkanıklığa sahip olan orta-şiddetli endometriozisli hastalar haricinde, infertilitesi mekanizmaları tam olarak açıklanamamıştır.
  • Minimal-hafif endometriozisli hastalarda laparoskopik tedavi doğurganlık oranlarında anlamlı bir artışa yol açar. Belli bir süre geçtikten sonra laparoskopi ameliyatının ardından fertilite geri kazanılır.
  • Orta-şiddetli endometriozis vakalarında ameliyat ile normal pelvik anatomi geri sağlandığında kısırlık nedeni ortadan kaldırabilir ve hastaların yardımlı üreme teknikleri ile gebe kalma oranları artar.
  • Özellikle şiddetli endometrioziste en önemli 2 faktör hastanın hayat kalitesi ve yumurtalık kapasitesidir. Hayat kalitesi için ameliyatı ön planda düşünürken, yumurtalık kapasitesi düşük olanlar ameliyat seçeneğini kısırlık tedavisi sonrasına ertelemeyi tercih ederler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz