Sağlık bilgi platformuı - 21 Temmuz 2024, Pazar

En çok kalpten ölüyoruz

En çok kalpten ölüyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sağlık sorunlarına bağlı ölümlerle ilgili 2015 verilerini açıkladı. 2015 yılında ölüm nedenleri arasında ilk sırada kalp damar hastalıklarının yer aldığı görülüyor.

Kalp hastalıklarının en yüksek olduğu 5 il; Denizli, Karaman, Bolu, Yozgat ve Adıyaman.

İyi ve kötü huylu tümörlere bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu 5 il; İstanbul, Rize, Kocaeli, Edirne, Ardahan.

TÜİK AÇIKLAMASI

Ölüm nedenleri incelendiğinde; 2014 yılındaki ilk üç hastalık grubuna ilişkin sıralamanın 2015 yılında da değişmediği görüldü. Ölüm vakalarının 2014 yılında %40’ını oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları 2015 yılında %40,3’ünü oluşturarak ilk sırada yer aldı. İkinci sırada, 2014 yılında %20,4 oranında gerçekleşen iyi ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2015 yılında %20 olarak gerçekleşti. Üçüncü sırada yer alan solunum sistemi hastalıkları ise 2014 ve 2015 yıllarında %10,6 ve %11,1 olarak hesaplandı.

Ölüm nedenlerinin dağılımı, 2014 – 2015

Nedenler 2014(*) % 2015 %
Dolaşım sistemi hastalıkları 153 646 40,0 157 965 40,3
İyi huylu ve kötü huylu tümörler 78 074 20,4 78 661 20,0
Solunum sistemi hastalıkları 40 638 10,6 43 566 11,1
Endokrin beslenme ve metaboli 19 424 5,1 19 728 5,0
Sinir sistemi ve duyu organları 16 616 4,3 19 035 4,9
Dışsal yaralanma ve zehirlenme 20 160 5,3 17 696 4,5
Diğer (enfeksiuyon ve parazit hst,

Mental ve davranışsal bozukluklar,

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu

Hastalıkları vb.

 

 

 

 

55 081

 

 

 

 

 
14,4

 

 

 

55 778

 

 

 

 

14,2

 

Toplam 383 639 100,0 392 429 100,0

 Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(*) 2014 yılı verileri idari kayıtların güncellenmesi nedeniyle revize edilmiştir.

 Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin %40,5’ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu

Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2015 yılında %40,5’i iskemik kalp hastalığından, %24,3’ü ise serebro-vasküler hastalıktan kaynaklandı.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölümlerin alt gruplara göre dağılımı

  2014(*) % 2015 %
İskemik kalp hastalığı 61 284 39,9 64 012 40,5
Serebro-vasküler hastalık 37 707 24,5 38 412 24,3
Diğer kalp hastalığı 28 704 18,7 32 198 20,4
Hipertansif hastalıklar 17 632 11,5 15 352 9,7
Diğer 8 319 5,4 7 991 5,1
Dolaşım sistemi hastalıkları  

153 646

 

100,0

 

157 965

 

100,0

(*) 2014 yılı verileri idari kayıtların güncellenmesi nedeniyle revize edilmiştir.

Tümörden ölümler

Tümörden ölümler en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörlerinde görüldü.
Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2014 yılında 76 bin 475 olurken, 2015 yılında 76 bin 969 olarak tespit edildi. 2014 yılında bu ölümlerin %31,1’i, 2015 yılında ise %31,2’si gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.

Kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin alt gruplara göre dağılımı

[[][[]]Kötü huylu tümörler (kht)] 2014(*) % 2015 %
Gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer (kht) 23 727 31,1 24 011 31,2
Mide kötü huylu tümörü 6 868 9,0 6 650 8,6
Lenfaid ve hematopoetik kötü huyli tümör 6 394 8,4 6 330 8,2
Kolonun kötü huylu tümörü 5 520 7,2 5 691 7,4
Pankreas kötü huylu tümörü 4 345 5,7 4 548 5,9
Diğer 29 561 38,7 29 739 38,6
Kötü huylu tümörler (malign neoplazmalar) 76 475                        100,0 76 969 100,0

Tablodaki rakamlar yuvarlamadan ötürü toplamı vermeyebilir.

(*) 2014 verileri idari kayıtların güncellenmesi nedeniyle revize edilmiştir.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE

Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2015 yılında dolaşım sistemi hastalıkları en çok (55 bin 980 kişi) 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla (21 bin 598 kişi) 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde; dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il; Denizli (%53,7), Karaman (%49,8), Bolu (%48,4), Yozgat (%47,5) ve Adıyaman (%46,8) olarak sıralandı. Ayrıca, iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; İstanbul (%24,8), Rize (%24,5), Kocaeli (%24,4), Edirne (%24,1) ve Ardahan (%24,1) olarak belirlendi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz